De Opzet

Het programma dat wij verzorgen bestaat uit negen muzieklessen, die verdeeld zijn over drie fasen.

De lessen worden onder schooltijd gegeven (binnenschools) en zijn bedoeld voor de groepen 5 en 6 (eventueel ook 7).

Drie muzieklessen in de klas:

 • Les 1 ritme
 • Les 2 melodie
 • Les 3 samenspel

In les 3 laten we de verschillende instrumenten zien en horen. De kinderen krijgen een formulier waarop ze kunnen aangeven wat hun eerste muziekinstrumentkeuze is (en tweede en derde keuze).

 

 

Drie lessen op een instrument naar keuze:

We gebruiken daarbij de Yamaha methode

 • De leerlingen leren de basisbeginselen op het instrument
 • de lessen worden gegeven door vakdocenten
 • de leerlingen krijgen het instrument mee naar huis
 • de leerlingen mogen zelf hun keuze maken uit de aangeboden instrumenten
 • er is een diversiteit aan verschillende instrumenten
 • maximaal 10 leerlingen per instrument
 • na afloop van deze periode worden de instrumenten weer ingeleverd

Twee lessen samenspel in een instrumentklas:

Er zijn per school twee verschillende instrumentklassen:

 • een blazersklas met slagwerk
 • een snarenklas plus toetsen

Deze lessen zullen gelijktijdig worden gegeven door twee verschillende docenten;

 • de instrumenten worden gehuurd van de lokale muziekverenigingen
 • de dirigent voor de blazersklas komt van de lokale muziekvereniging.

Na negen weken gaan de kinderen samen met enkele muziekanten van de muziekvereniging een einduitvoering geven.

Hier zullen ze laten zien wat ze tijdens het project geleerd hebben.

Publiek is dan van harte welkom.