Subsidie gemeente

Subsidie gemeente

Op 2 september was de commissievergadering maatschappij en sociale zaken Wijdemeren. Inspreekster was Jeanne-Marie Veldboer, die werd bijgestaan door Titus Koster op de klarinet en Fanouritsa Brand die de Power Point bediende. Zij hielden een pleidooi voor muziekonderwijs op alle basisscholen van Wijdemeren. De stichting Muziekeducatie Wijdemeren wil onderwijs op poten zetten in samenwerking met de muziekverenigingen in de kernen. Het initiatief kwam tot stand door Hetty Kastelein, die de partijen bij elkaar bracht. Om de inspraak kracht bij te zetten speelde Titus Koster een stukje van het thema uit het klarinetconcert van Mozart in A majeur KV622. Het raadsvoorstel is om jaarlijks ruim € 10.000,– subsidie te verlenen, werk voorstel door de hele commissie van harte werd ondersteund. Op 25 september 2014 werd de subsidie door de Raad unaniem verleend. https://www.cda.nl/noord-holland/wijdemeren/actueel/toon/volle-steun-cda-voor-het-lol-met-muziek-project/...